top of page
  • שירן רייכנברג

מכתב פתוח של מורי קלינות במשפטים לראש הממשלה בעניין הרפורמות במערכת המשפט

לכבוד 16.1.23

מר בנימין נתניהו

ראש ממשלת ישראל


קלינאיות וקלינאים משפטיים מביעים דאגה מהרפורמות המתוכננות למערכת המשפט - מכתב פתוח

"חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים שבתוכה" (שאול טשרניחובסקי, 1892)


אנו, קלינאיות וקלינאים משפטיים מפקולטות למשפטים ברחבי הארץ, מוצאים לנכון להביע בפניכם את חששנו מן השינוי המשטרי המתבטא ברפורמות המשפטיות שהוצעו על ידי שר המשפטים, ומהאופן שבו שינויים אלו עלולים להשליך על האוכלוסיות המוחלשות אותן אנו מייצגים.


אנו לקחנו על עצמנו כמשימת חיים לחנך את הדור הבא של המשפטנים לזהות את פערי הכוח המובנים בחברה ולסייע בכלים משפטיים מגוונים לשמור על זכויותיהם של אלו אשר נסתרים מעיני השלטון – לדיירי הדיור הציבורי החיים בתנאים לא תנאים, לנערים ולנערות שנותרו ללא קורת גג, למשפחה הענייה הקורסת תחת עול החובות לבנק, לנשים נפגעות אלימות פיזית וכלכלית, לאנשים עם מוגבלות המודרים והמופלים על רקע מוגבלותם, לאסירים אשר נפגעות זכויותיהם, לילדה שלא התקבלה למוסד חינוכי בשל מוצאה או צבע עורה, למבקשי המקלט ולחסרי מעמד פלסטינים הנמצאים פה שנים ארוכות כחוק אך אינם זוכים לזכויות סוציאליות מינימליות ותלויים לחלוטין בארגוני סיוע, ועוד.


בדמוקרטיה ייצוגית כמו שלנו, קבלת ההחלטות ברשויות השלטון (כנסת וממשלה) נעשית על ידי קבוצה מצומצמת של נבחרי ציבורי המושפעת, לצד תפיסת עולמם, מצרכים פוליטיים שונים ומלחצים של קבוצות אינטרס להן יש גישה למסדרונות השלטון. מהדיון הפוליטי נפקדות אוכלוסיות מוחלשות רחבות (עניים, מיעוטים, קטינים, חסרי מעמד בישראל ועוד) שאינן זוכות לייצוג הולם בכנסת על כל גווניה ואינן בעלות המשאבים, הקשרים או האפשרויות להשפיע על ההליך הפוליטי. המיעוט הערבי המיוצג בכנסת סובל גם הוא מהעדר יכולת אפקטיבית להשפיע על קבלת ההחלטת נוכח מסורת ארוכת שנים של אי שותפות ברשות המבצעת. העדר הייצוג האפקטיבי בהליך קבלת ההחלטות מציב אוכלוסיות אלו כפגיעות במיוחד.


עקרון הכרעת הרוב הוא עיקרון יסוד בדמוקרטיה, אך מאז היווצרה הזהירו הוגי דעות מעריצות הרוב והדגישו את חשיבות קיומה של הפרדת רשויות ומערכת של איזונים ובלמים. במסגרת איזונים אלו קיימת חשיבות רבה למערכת בתי משפט עצמאית, כפי שהתבטא מנחם בגין כבר בשנת 1952 - "המשפט הבלתי תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם".


מניסיוננו, פעמים רבות תקוותם היחידה של אוכלוסיות אלו שנעדרות כוח פוליטי, היא בית המשפט או הידיעה כי קיימת להם זכות גישה לערכאות ואפשרות לזכות בהגנה של בית המשפט. הגנה מפני פגיעה בזכויות יסוד והחובה להימנע מהחלטות בלתי סבירות באופן קיצוני הן רכיבים חיוניים להגנה על אוכלוסיות אלה. אנו חוששים שהשינויים המתוכננים על ידי השר לוין יחלישו את יכולתן של אוכלוסיות אלה לקבל סעד.


לא נכחד: מערכת המשפט בכלל, ובית המשפט הגבוה לצדק בפרט, אינם חפים מטעויות ואף הם לעתים קרובות נכשלו בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות וזכויות שונות. אנו הראשונים לזעוק כנגד טעויות וכשלים אלה. אך בעוד שיש מקום לתיקון ושיפור, אנו סבורים שהרפורמות המוצעות מרוקנות מתוכן את תפקיד בית המשפט כמבקר הפעולה השלטונית ואת הייעוץ המשפטי לממשלה כמנגנון המבקר את פעולת השלטון. הראשונות אשר ייפגעו מרפורמות אלו הן האוכלוסיות המוחלשות אותן אנחנו מייצגים ולהן אנחנו מסייעים מידי יום.


בברכה,


שמות 70 הקלינאים והקלינאיות החתומים להלן:

שמות החותמים והחותמות
.pdf
הורידו את PDF • 51KB


81 צפיות

Commentaires


bottom of page