top of page
  • דוד גליקסברג

רק בג"ץ יכול ליצור הידברות אפקטיבית בין המחנות

[פורסם קודם ב y-net 30.7.2023]


כל ניסיונות התיווך כשלו והסתיימו בתיקון עילת הסבירות ועתירות נגדו. בג"ץ צריך לדחות את שני פתרונות הקצה על הפרק ולהקציב חודשיים לחקיקה ראויה


מחריפה המחלוקת סביב המהפכה המשפטית, שמבחינה מעשית מתרכזת עתה בביטול עילת הסבירות מחריפה. ההפגנות ברחוב מתעצמות, היקף אי-ההתנדבות למילואים מתפשט והפגיעה הכלכלית מתרחבת. ההכרעה בדבר חוקיות ביטול עילת הסבירות עברה לבית המשפט העליון והדיון נקבע לספטמבר הקרוב. קיימות הערכות שונות ביחס להכרעתו העתידית. יש הסבורים שהוא לא יתערב עקב היותו מורתע מהשיח שמנהלת הקואליציה נגדו, ויש הגורסים כי איפכא מסתברא: שיח קואליציוני זה רק מאתגר את העליון בראותו את גודל האחריות המוטלת על שכמו בדאגה לשמירה על הדמוקרטיה, במיוחד לאחר הצהרתו של בנימין נתניהו שלפיה ספק אם יציית לפסיקה של בית המשפט העליון.


יש הטוענים כי בית המשפט העליון לא יתערב שהרי בחוק יסוד עסקינן, וגם פסילת חוק יסוד תפגע אנושות במעמדו. כנגדם יש הגורסים כי חלק נכבד ביותר משופטיו אינו שולל פסילת חוק יסוד, בנסיבות מתאימות, והם הניחו יסודות עיוניים ומעשיים לכך, והכל בכפוף לכך שהם לא יעשו זאת בנקל. לכך יש להוסיף כי בית המשפט מודע לכך שהענקת הכשר ב"עזרת השם" של "חוק יסוד", תוביל מיידית לסדרה של תיקוני חוק יסוד שיביאו לחיסולה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.


לאור המתרחש במרחב הציבורי, שומה על בית המשפט לראות את ההתדיינות על ביטול עילת הסבירות בפרספקטיבה אסטרטגית וטקטית. לבית המשפט תפקיד חשוב במערכה זו ורק בכוחו יש כדי להביא להסכמה רחבה. הקואליציה שוללת הסכמה רחבה והיא מאמצת את הנוסחאות החמורות ביותר מבחינה דמוקרטית, תוך הטעיית הציבור. כך למשל הוא החוק לביטול עילת הסבירות שנקט גישה הרסנית, תוך הסתמכות על השופט נעם סולברג - הסתמכות שהתבררה כלא נכונה.


התנהגות זו מתדלקת באופן "יעיל" ומקצין את המשך המאבק שסופו לא נראה, זאת אף שסקרים מציגים תמונה חדה שלפיה הרוב המכריע של הציבור תומך בהסכמה רחבה. קיימת סבירות גבוהה שהלחץ הציבורי יישא פרי, אולם הוא יהיה מצומק ביותר, לאור עלותו החברתית היקרה המצטברת והולכת. כל ניסיונות התיווך עלו בתוהו. גם "מועדון הנשיאים" הנכבד, הכולל את נשיאי ארה"ב וישראל, לא הוביל, שלא כצפוי, לפריצת דרך בין המחנות. גם המשפטנים לא צלחו, כצפוי, במלאכת התיווך.

נוצר איפוא ואקום הידברותי או תיווכי במובן זה שאין גורם שיכול ליצור זירה אפקטיבית, "כופה", שתביא את הצדדים לקיים הליך של הידברות מעשית. אולם יש בכוחו של בית המשפט העליון, באמצעות הכרעתו לגבי ביטול עילת הסבירות, ליצור זירת הידברות אפקטיבית לצורך הגעה להסכמה רחבה וזאת על פי עיקרי המתווה הבא:

על בית המשפט העליון לדחות את פתרונות הקצה: דחיית העתירות או קבלתן במלואן. כל אחד מהם יביא להסלמת המאבק ויותיר את בית המשפט פגוע ציבורית. על בית המשפט לנקוט דרך פעולה שונה: לקבוע כי החקיקה בטלה, הענקת שהות של חודשיים לכנסת לחוקק חקיקה ראויה ביחס לביטול עילת הסבירות, ואם לא - ביטול עילת הסבירות יתבטל מעיקרא.


ייקבע הסדר ביניים ולפיו (למשל) פעולות הרשות המבצעת בתקופת הדחייה ייבחנו בהמשך על פי החקיקה החדשה – אם תהא, או לאור עילת הסבירות. מתווה זה יגרום להגדלת הלחץ הציבורי על הקואליציה והוא יאפשר לה פוליטית להיכנס למו"מ, כמי שנכפה עליה הר כגיגית, ולהגיע להסכמה רחבה.


אין להתעלם מכך שהקואליציה עשויה שלא לפעול בנדון, אולם זה ישים ללעג ולקלס את נתניהו שהבטיח את תיקון החקיקה ואת חברי הכנסת מהליכוד התומכים, לטענתם, בהסכמה רחבה, ויוכיח שהקואליציה חפצה בחקיקה חד-צדדית. אכן, מתווה זה עלול להקשות את עורפה של האופוזיציה והיא תימנע מהסכמה, אולם גם היא עשויה להיתקל בלחץ ציבורי להגיע להסכמה.


בכל מקרה, השחקן המרכזי הוא הקואליציה, ובהיעדר פרטנר, היא עשויה לנקוט הליך חד-צדדי של צמצום מהותי של ביטול עילת הסבירות באופן שימנע את פסילתו. יקשה לראות מצב שבו בית המשפט יפסול הסכמה של רוב פרלמנטרי משמעותי, ובמובן הזה, ובמובנים רבים אחרים, עדיפה הסכמה רחבה על פני חקיקה חד-צדדית. המתווה המוצע יציג את בית המשפט כגורם אחראי המודע לכוחו ושאינו נחפז להשתמש בו אלא רק כאשר לא נותרה בידו ברירה אחרת.

2 opmerkingen


pdegel998877
02 aug. 2023

הקואלציה שמייצג את רוב העם אמרו את דבריו, אבל לקבל את דבריהם זה דיקטוטורה.

לעומת זאת, הכרעת השופטים שלא נבחרו על ידי הציבור נקראת דמוקרטיה!

מה השאלה כאן? ברור כשמש שהבג"ץ יפסול את החוק! למה לא? הכח בידם לעשות מה שהם רוצים, ומי שיעיז ללכת נגדם, הוא הדיקטוטטר, והיועצת המשפטית והכלי תקשורת שמקבלים מימון עתק ממשלות זרות וארגונים המעוניינים להשמדת מדינת ישראל, ימשיך לתמוך באנרכיסיטים שחוסמים כבישים ומעודדים סרבנות, והשוטרים שמנסים להשליט סדר יועמדו לדין כפי שהתפרסם היום [רק בהפגנות של מתנחלים או חרדים יכולים השוטרים להכות עוברי אורח חפים מפשע וכל חקירה שיפתח נגדם יסגר מחוסר עניין ציבורי] ואותם אלה גם מעודדים בעלי ההון להוציא כספם ממדינת ישראל ולהשקיע בדמוקרטיות כמו סין ואיחוד האמריות, כדי שיגידו אחרי זה שהרפורמה…

Like

Deharm
Deharm
02 aug. 2023

מה הבסיס המשפטי לסעד של ביטול חקיקה, גם אם על תנאי?

Like
bottom of page