top of page
  • דוד אנוך

כשהחוק הוא מפלטו של הנבל

פורסם לראשונה ב"הארץ" ב-19 בדצמבר 2013

ביום שלישי פוזרה – במידה בלתי מבוטלת של כוח ואלימות, על פי דיווחים – הפגנה של מבקשי המקלט בירושלים. מדובר באנשים שגם לפי גדולי המקטרגים אי אפשר שלא לראותם אלא כבני אדם קשי יום שמבקשים חיים סבירים להם ולקרוביהם. זהו פשעם היחיד, גם על פי אלה שחושבים עליהם כעל סרטן בגופנו הטהור. על פי אחרים, מדובר בפליטים שבורחים מהרג ואונס, אל עבר התקווה היחידה להישרדות.

רבות נכתב – ואילו היתה ישראל אפילו צל חיוור של מה שהיא מתיימרת להיות, היה נכתב ונאמר עוד הרבה יותר – על היחס לקשי יום אלה, יחס שמשלב גזענות ובורות עם לאומנות דתית פרימיטיבית, התנשאות, וגלגול עיניים צדקני לשמים. אבל לאלה נוסף אתמול – בדברים של ראש הממשלה בתגובה להפגנה ולפיזורה – שפל חדש.

על פי דיווח באתר וואלה!, אמר נתניהו באירוע לציון שישים שנה להקמת משמר הגבול שהתקיים בכנסת: "כשם שאנו נחושים לשמור על גבולותינו, אנו נחושים לאכוף את החוק. החוק קיים לגבי כולם. חוק זה חוק, ובטח שהוא חל גם על מסתנני העבודה הבלתי חוקיים". שום מצפון משפטני לא יכול לעבור בשתיקה על הניסיונות של נתניהו להסתתר מאחורי "החוק".

כמה ציניות צריך כדי להצדיק כליאה וגירוש של מבקשי מקלט קשי יום, בהסתמך על האמירה הפשוטה שיש לכבד את החוק? אמירה כזאת, גם במקרים אחרים היא ריקה מתוכן, ומהווה ניסיון שקוף של בריחה מאחריות וזריית חול בעיני הציבור. אבל במקרה של מבקשי המקלט הציניות חריפה עוד בהרבה. שהרי מבקשי מקלט אלה נכלאו במשך חודשים, לעתים שנים, על פי הסדר משפטי שנפסל בבג"ץ כבלתי חוקתי. בצעד זריז ומחפיר, מיהרה הכנסת לחוקק חוק חלופי, שבו כלא מכונה "מתקן שהיה", אולם חוק זה פסול מוסרית בדיוק מהטעמים שנפסל קודמו. ולדעת משפטנים/ות רבים/ות, הוא גם פסול חוקתית מאותם הטעמים עצמם. מעמדו המשפטי יוכרע כמובן, גם הוא, בבג"ץ. אבל אפילו במצבו זה – חוק בזוי מוסרית שגם משפטית בסבירות גבוהה למדי יוכרז כבטל – מספיק החוק החדש כדי שראש הממשלה יוכל להסתתר מאחוריו.

יש ערך אמיתי לשלטון החוק, כשם שיש ערך אמיתי לקריירה כמשפטן. אבל כשראש הממשלה, ששולח את חייליו לחוקק חוקים שמתעמרים בחלשי החלשים רק כדי שיוכל – שניות לאחר גמר מעשה החקיקה – להסתתר מאחורי חוקים אלה ולטעון ש"חוק זה חוק" - המשפט בזוי, וקריירה כמשפטן נראית חלולה. במקרים כאלה, שלטון החוק הוא מפלטו האחרון של הנבל.

25 צפיות
bottom of page