top of page
  • אלון הראל

לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו

רש"י "מוסיף אפילו עבד כנעני של ישראל שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל." רבנו בחיי קובע כי: "וכופין את רבו לכתוב לו גט שחרור ולהתירו בישראל ויכתוב לו העבד שטר על דמיו."


אלא שבימים אלה המצקצקים בשמה של יהדות או מדינה יהודית שולחים את מבקשי המקלט אל מותם בנגוד לאיסור מפורש בתורה. ומן הקביעה ההלכתית אל ההיסטוריה היהודית הקרובה שמוזכרת כל שנה ביום השואה ונשכחת מיד לאחריו. בשנת 1938 כינס רוזבלט את וועידת אוויאן לטפל בבעיית הפליטים היהודיים. לזכותם של העיתונים הנאצים התיאור האמין ביותר של תוצאות וועידת אוויאן פורסם דווקא שם. עיתון נאצי אחד קבע: "יהודים למסירה בזיל הזול – מי מעוניין? איש אינו מעוניין!" עיתון נאצי אחר קבע בדייקנות: "נוכחנו לדעת ש... שום מדינה אינה מוכנה להילחם בנגע התרבותי שפשה באירופה המרכזית על ידי קליטת כמה אלפי יהודים."

התיאור של הנאצים היה מדויק לחלוטין – מדויק הרבה יותר מן הרטוריקה של המשתתפים בוועידת אוויאן שהבטיחו הבטחות עמומות בדבר הסדרים נדיבים שנשכחו מיד לאחר הוועידה ואולי אפילו לפני סיומה. מדינות אירופה הכריזו שהן "רוויות"; אוסטרליה הביעה חשש "מבעית גזע", ארה"ב הכריזה כי המצוקה הכלכלית מקשה עליה לקלוט פליטים נוספים. מאות אלפי הפליטים מגרמניה ואוסטריה נלכדו באירופה ורובם המכריע נרצחו.


ולהיסטוריה הקרובה יותר: הגירוש לרואנדה של פליטים הוכח ככישלון. פליטים רבים נרצחו ואחרים גורשו מרואנדה למדינות אחרות. סוגית מבקשי המקלט איננה שאלה של ימין ושמאל; זוהי סוגיה שצריכה לאחד בני אדם מימין ומשמאל. כזכור לרבים מאתנו (אף כי לא לממשלת ישראל ולשריה שחלקם מקורבים מאוד לקבלני כוח אדם המרוויחים הון רב מיבוא עובדים) היה זה מנהיג הימין מנחם בגין בשנת 1977 שהכריז על קליטת אנשי הסירות ואלו הפכו במרוצת הימים לשגרירים הטובים ביותר של ישראל בצרפת ובצפון אמריקה.


ואוסיף מילה אחרונה: אין לראות את קליטת מבקשי המקלט רק כעול. לאמיתו של דבר מבקשי המקלט יכולים להעשיר את התרבות בישראל: הם מביאים איתם תרבות שיש לה ביטויים מעטים מאוד בישראל. אני ממליץ לכל איש ואישה בישראל לבקר במרכזי התרבות שהוקמו על ידם בדרום תל אביב, לעיין בספרו של אדם אחמד The Nightmare of Exile שתורגם לעברית תחת השם: סיוט ושמו גלות וליהנות מן האוכל המשובח והזול להפליא במסעדות שהוקמו על ידם בדרום תל אביב. על כל יהודיה ויהודי לקיים את החיוב המפורש בתורה "לא תסגיר עבד אל אדוניו," להצטרף לחסידי אומות העולם ולמנוע את הגירוש בכל דרך חוקית או בלתי חוקית. אם יהודים לא מסוגלים להבין את גורל מבקשי המקלט כנראה שביבי נתניהו צדק: הם שכחו מה זה להיות יהודים.

680 צפיות
bottom of page