top of page
  • אלון הראל - העותר

בג"צ 3965/17 הראל וחסין נגד מדינת ישראל - חוק הכניסה לישראל

עתירה זו בג"צ 3965/17 הראל וחסין נגד מדינת ישראל מבקשת מבית המשפט לבחון את חוקתיותו של תקון מספר 28 לחוק הכניסה לישראל הקובע כי לא ינתן לאדם שהוא אינו אזרח ישראל או בעל רשיון שהייה בישראל זכות להכנס לישראל אם הוא או הארגון בו הוא עובד פרסם תמיכה בחרם על ישראל כולל אגב חרם על השטחים הכבושים.


עורך הדין המייצג את פרופסור רן חסין ואותי בעתירה זו הוא עורך הדין שחר בן מאיר ואני מודה לו מאוד על העבודה המסורה.


להלן העתירה

489 צפיות
bottom of page