top of page
  • אלון הראל

כנס: חיים תחת הכיבוש

הודעה על כנס:


31 באוקטובר, 2018 אולם הסנאט, קמפוס הר הצופים, ירושלים


הכנס יעסוק בהשלכות הכיבוש על ממדים שונים בחברה הישראלית וביניהם ממדים המוכרים פחות לציבור הישראלי, למשל: השלכות הכיבוש על המשפט, על האקדמיה הישראלית, על המיעוט הערבי בישראל, על הארכאולוגיה, על תפיסת המרחב, על השימוש בהגנה על הטבע כמכשיר למימוש הכיבוש ועוד.


תכלית הכנס היא לבחון את ההשפעה העמוקה של הכיבוש על החברה הישראלית והפלסטינית בישראל ובשטחים. שני המושבים הראשונים יעסקו בישראל, המושב השלישי יעסוק בירושלים ואילו שני המושבים האחרונים יתמקדו בהשפעה על השטחים הכבושים.


תכנית הכנס:


15:15-15:00: התכנסות


16:15-15:15: ישראל תחת הכיבוש (חלק א) משפט ואקדמיה

פרופ' דוד קרצמר • פרופ' דוד הראל


16:15-17:15 ישראל תחת הכיבוש (חלק ב) עיתונות ופלסטינים בישראל

מר אלוף בן • ד"ר ראיף זרייק

17:15-17:45 הפסקה

18:45-17:45 ירושלים תחת הכיבוש

פרופ' הלל כהן • מר ניר חסון • ד"ר יהודית אופנהיימר


19:00-18:45 הפסקה


19:00-19:45 סביבה וארכאולוגיה תחת הכיבוש

מר דרור אטקס • פרופ' רפי גרינברג


19:45-20:30 אוכל, אקדמיה וחברה תחת הכיבוש

עו"ד רביע אגבריה • ד"ר מאיה רוזנפלד


20:30-21:00 שולחן עגול

פרופ׳ מרדכי קרמניצר • ד״ר אסף שרון • פרופ׳ אלון הראל


מס‘ המשתתפים מוגבל - יש לתאם השתתפות מול פרופ‘ עמירם גולדבלום, בכתובת הדוא“ל: amiramg@ekmd.huji.ac.il


954 צפיות
bottom of page