top of page
  • יהונתן גבעתי

ראיון עם יהונתן גבעתי: מה אנשים חושבים גרוע יותר, לזכות אדם אשם או להרשיע אדם חף מפשע?

ראיון מוקלט (באנגלית) עם פרופ' יהונתן גבעתי בפודקאסט של פרופ' אד צ'נג מאוניבסיטת ונדרבילט בנושא דיני ראיות. בראיון פרופ' גבעתי דן במאמרו שיצא לאחרונה בכתב העת Journal of Legal Studies בנושא העדפות פרטים לסוגים שונים של טעויות בהליך פלילי: בהליכים פליליים תיתכנה שתי טעויות: הרשעת חפים מפשע, ושחרור אשם. התפיסה המקובלת היא שהרשעת חפים מפשע גרועה משמעותית משחרור אשמים, אך עד היום לא נעשה כל ניסיון למדוד אמפירית את עמדותיהם של אנשים לגבי סוגיה זו. בראיון דן פרופ' גבעתי בבסיס הנתונים הייחודי בו הוא עשה שימוש במחקרו, אשר איפשר את מדידת העדפותיהם של פרטים לשתי סוגי הטעויות. בין היתר דן המאמר בהבדלים בהעדפות לסוגי טעויות בהליך פלילי בין גברים לנשים, שחורים ושאינם שחורים בארה"ב, ליברלים ושמרנים, אקדמאים לעומת בוגרי תיכון, וכן בין יהודים וערבים בישראל.

310 צפיות
bottom of page