אודות הבלוג

בלוג זה מהווה מסגרת למאמרי דעה קצרים של חברי הפקולטה, בנושאים שעל סדר היום המשפטי, הציבורי והאקדמי. נשמח לתגובות מקהיליית המשפט בארץ, מהציבור בכלל ובעיקר מהסטודנטים שלנו. לשאלות על הבלוג ניתן לפנות לאורי הרשטיין.

 

הדעות והקביעות העובדתיות המופיעות בבלוג זה הן של מחברם בלבד, ואין ליחסן לאוניברסיטה העברית, לפקולטה למשפטים, או לכל גורם אחר. כמו כן, אין באמור בבלוג משום חוות דעת מקצועית וכל הסתמכות על הנאמר או מוצג בבלוג זה על אחריותו של המסתמך לבדו.