top of page

אודות הבלוג

בלוג זה מהווה מסגרת למאמרי דעה קצרים של חברי הפקולטה, בנושאים שעל סדר היום המשפטי, הציבורי והאקדמי. נשמח לתגובות מקהיליית המשפט בארץ, מהציבור בכלל ובעיקר מהסטודנטים שלנו.

 

הדעות והקביעות העובדתיות המופיעות בפוסטים בבלוג זה הן של מחברם בלבד, ואין ליחסן לאוניברסיטה העברית, לפקולטה למשפטים, או לכל גורם אחר. כמו כן, אין באמור בבלוג משום חוות דעת מקצועית וכל הסתמכות על הנאמר או מוצג בבלוג זה על אחריותו של המסתמך לבדו.

 

 

 

 

bottom of page