top of page
  • hujilawblog

דוד אנוך מתראיין על גירוש מבקשי המקלט

פרופסור דוד אנוך בדיון בתכנית "אורלי וגיא" על גירוש מבקשי המקלט מאפריקה.


הדיון מתחיל בדקה 58:30 עד 01:09 (עם הפסקה באמצע לנושאים אחרים).


96 צפיות
bottom of page